فمینیست های بازداشت شده و مدافعان حقوق بشر |


آخرین گزارش های فمنا را بخوانید

از آغاز اعتراضات گسترده در ایران پس از مرگ در بازداشت مهسا امینیکه توسط پلیس “اخلاق” به دلیل حجاب نامناسب دستگیر شد، ده ها شهروند عادی و فعال حقوق بشر دستگیر شدند. فمنا دو گزارش را در یک سلسله گزارش از دستگیری مدافعان حقوق بشر در ارتباط با اعتراضات منتشر کرد.دیدگاهتان را بنویسید