رؤیایی، سرکش و پایدار: زنان دگراندیش بحرین |


این مقاله در هافینگتون پست نوشته سمنور کارامان منتشر شد. ما آن را در اینجا بازنشر می کنیم.

کشور خلیج فارس بحرین به زیاده خواهی معروف است. این پادشاهی با سرمایه گذاری چند میلیون دلاری در گردشگری، ورزش و بانکداری، خجالت نمی کشد که به مسابقات جایزه بزرگ یا افراد مشهوری مانند کیم کارداشیان ببالد. این امر به تنهایی باعث می شود پادشاهی برای بسیاری از کسانی که خاورمیانه را با شکست، بی ثباتی و درگیری بعدی مرتبط می دانند، مانند معجزه به نظر برسد.

پست کامل را اینجا بخوانید – http://www.huffingtonpost.com/semanur-karaman/visionary-defiant-and-res_b_12523172.htmlدیدگاهتان را بنویسید