معاونت آموزش ابتدایی
شهرستان خمینی شهر
1396/10/30 - 2018/01/20

منتشر شده در سه شنبه 08 تیر 1395 در موضوع(ها) ارزشیابی توصیفی

یکی از ابزارهای جمع آوری اطلاعات در ارزشیابی کیفی توصیفی آزمون های مداد کاغذی (آزمونک) می باشد که چگونگی تهیه آن در فایل پیوست در اختیار شما همکار گرامی قرار می گیرد.

میلاد باسعادت حضرت فاطمه (س)

   ...

نبریک سال نو

...

شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)تسلیت باد

...