معاونت آموزش ابتدایی
شهرستان خمینی شهر
1393/08/03 - 2014/10/25

منتشر شده در چهارشنبه 30 مهر 1393 در موضوع(ها) معلمان پایه اول پایه دوم پایه سوم پایه چهارم پایه پنجم پایه ششم

متن چگونگي ايجاد انگيزش در دانش آموزان ابندايي به ويژه اول ابتدايي

پيام تبريك معاونت آموزش ابتدايي

چه زيبا شروع مي شود باز گشايي باغ گلستان علم ومعرفت در پرتو مهر با مهر آموزگار عشق و ايثار. و چه سبز است حضور زر...

گوش کن وبگو درکلاس سوم

  متن گوش کن وبگو ویژه کلاس سوم...

اشکالات تایپی کتاب فارسی سوم

  اشکالات تایپی کتاب فارسی سوم راببنید!...

مطالب مربوط به جشنواره جابربن حیان

این فایل درجلسه توجیهی که باحضور سرکار خانم ابطحی برگزار گردید ارائه شد....

سرود جابربن حیان

این فایل شامل سرود باکلام سرود بی کلام  ومتن سرود می باشد...

منابع مسابقه علمی مهارتی آموزگاران قسمت دوم

این فایل شامل مجله رشد آموزش ابتدایی مهرماه 92 است که به عنوان یکی از منابع مسابقه علمی ,مهارتی آموزگاران  در...

منابع مسابقه علمی مهارتی آموزگاران قسمت اول

 دراین فایل یکی از منابع مسابقه علمی مهارتی آموزگاران درسال تحصیلی 93 -92را به شما تقدیم می کنیم تا بتوانید به ...

اشکالات تایپی کتاب ریاضی سوم

اشکالات تایپی کتاب ریاضی سوم ابتدایی سال تحصیلی 93 -92...

معرفی درس پژوهی

بحث درباره ی کارایی درونی بابررسی فرآیند های آموزشی به هم مرتبط است وفرآیند های آموزشی به هم مرتبط است وفرآیند...